יום חמישי, 19 בנובמבר 2009

מי הוא גיבור? מהי גבורה

מהי גבורה? "גבורה היא התכונה הראשונה במעלה, ומהווה ערובה לכל התכונות האחרות"
מיהו גיבור? "האחד שהתעלה והתגבר על הפחד"

לדעתי גיבור הוא הינו אחד שמוכן לעזור לכל אחד בשעת צרה תמיד!
גיבור הוא אדם מפורסם וחזק פיזית וחכם


"גבורה היא לקיים חיים תקינים."
"הגבורה היא אורה של הצרה."
"מה רב מספרם של מעשי גבורה מיוחדים במינם שנקברו בסערת קרב."
"אדם הנושא בגבורה את מחלתו כשהוא במיטתו ינהג באותה צורה גם בהיותו חייל."
"אומץ הלב חומד את הסכנה."
"דרושה גבורה כדי להתנתק מילדינו; חוכמתם איננה חוכמתנו."

"הגבורה איננה נסוגה בפני צרה."
"גבורה היא לאהוב את החיים ולהתבונן בפני המוות בשלוות נפש."
"גבורה כוזבת מצפה למאורעות גדולים; גבורה אמתית מתגברת יום יום על אויביך הקטנים."
"בעוד שאין אנו בטוחים בגבורתנו, אין אנו רוצים להיראות כמטילים ספק בגבורתו של זולתנו."

"הגבורה כמוה כאהבה; מזונה היא התקוה."
"מוטב למות על רגלינו מאשר לחיות על ברכינו."
"איש אמיץ אחד הוא תמיד הרוב."

"גבורה: האמנות לפחד מבלי להיראות כזה."
"הגורל עוזר לאמיצים."
"אין זה אלא אומץ הלב המנהל את החיים."

"קל להיראות אמיץ ממרחק בטוח."
"גבורה אינה שווה דבר ללא שיקול דעת."
"הגבורה האמתית היא המתינות."
"גיבור אמתי לעולם אינו מרשה לעצמו להיכנע."
"אין אנו יכולים להעמיד פנים שאנו אמיצים."

"ההפתעה היא מבחנה של הגבורה."
"כאשר הזהירות שולטת בכל, לאומץ אין מקום."
"מעשה גבורה אחד אינו מצביע על גיבור."
"הגבורה היא לחפש את את האמת ולומר אותה."
"הגבורה היא התכונה האנושית הראשונה במעלה; היא מהווה ערובה לכל התכונות האחרות."
"החולשה היא גבורתו של הזולת."
" במרבית ההצלחות יש יותר העזה מאשר כישרון."

"עד כמה קשה להיות גיבור מבלי להיות רע."
"הגבורה אינה מידה טובה; היא תכונה רגילה של פושעים ושל אנשים גדולים."
"אפילו חיית טרף בהיותה בסוגר שוכחת את גבורתה."
"יש צורך בגבורה רבה כדי לגלות חלומותיך לזולת."
"הגבורה נובעת מחרדה רבה."
"הגבורה מזינה את המלחמה, אך האימה יולדת אותה."
"טוב יותר להיות גאים בגבורתנו מאשר במזלנו."
"גבורתו של החייל תלויה בתבונתו של הגנרל."
"לעולם לא נוכל לעשות מעשה רב אם אין לנו די אומץ לעמוד במבחן."
"כאשר הכל אבוד נשארת הגבורה."
"דרוש יותר אומץ לב כדי לשנות את דעתך מאשר להישאר נאמן לה."
"הגבורה היא התרופה היחידה נגד האימה."

"איזהו גיבור? הכובש את יצרו

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה